Energie advies


Hoe werkt het?

Bent u op zoek naar iemand die op een objectieve manier kan zeggen of uw installatie al dan niet efficiënt werkt?

Wij geven pas advies wanneer we de installatie voldoende hebben doorgelicht en metingen hebben uitgevoerd.

Tijdens de doorlichting worden de installaties benaderd op een technische manier.
Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld:
Verbruik, opstelling, aanwezigheid regeling, draaiuren, ouderdom,…
Het is vooral belangrijk dat een extern technisch geschoold persoon in alle objectiviteit zijn blik kan werpen op de huidige situatie.

Hierin verschillen we van andere instanties, die enkel met een checklist oordelen op de kwaliteit en het energieverbruik van een installatie.

Dit doen we onder andere met volgende metingen:

COMECON
COntroleer - MEet - CONsulteer

Het uitvoeren van de metingen gebeurd in 3 stappen:

  •  Plaatsen van de meters
  • Analyseren van de gegevens
  • Verslag met bespreking van de resultaten

                                           

Meten is weten!
Met een warmtebeeldcamera kunnen we zaken aan het licht brengen die we met het blote oog nooit zouden zien. 

Voor volgende zaken is thermografie een uitstekend hulpmiddel:

  •  Sluipverbruik: Verbruik =warmte
  • Preventief onderhoud
  • Veiligheid: oververhitting van componenten/slechte aansluitingen
  • Warmteverliezen